OFERTA FORMATIVA

ENSENYAMENTS OFICIALS 

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO). Nivell 1 i Nivell 2: adreçat a tothom que vulgui obtenir aquest títol. 
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 40+ anys (PAU>25) 
 • Idiomes: Anglès 1, 2 i 3 que correspon als  nivells A-1, A-2 (A-2.1 i A-2.2) / Anglès perfeccionament
 • Castellà 1 i Castellà 2 que correspon als  nivells A1 i A2

 • Iniciació a la llengua francesa

 • Centre de suport de l'IOC per al estudi de GES a distància. ( més info)


ENSENYAMENTS BÀSICS • Instrumental 1: per començar a llegir i escriure
 • Instrumental 2: per a millorar la lectura, l'escriptura i el càlcul
 • Instrumental 3: per adquirir coneixements de cultura general i preparació al GESOINTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA

 

 • Curs Informàtica i Societat: per optimitzar les eines al nostre abast, correu electrònic, treball on-line, xarxes de coneixement, auutoformació...
 • Curs TIC, per consolidar els coneixements bàsics, internet i processador de texts