ÀREA IDIOMES

 

Anglès 1 (A1) anual oficial*

Anglès 2 (A2.1) anual ofical*

Anglès 3 (A2.2) anual oficial*

Anglès perfeccionament anual (No oficial)Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua anglesa i s'imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Més informació

* Titulació oficial reconeguda pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i el MECR
Castellà 1 (A1) anual oficial*

Castellà 2 (A2) anual oficial*

Castellà 3 (B1) anual oficial*Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua castellana i s'imparteixen en tres nivells: llengua castellana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Més informació


* Titulació oficial reconeguda pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i el MECRFrancès 1 anual 

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua francesa i s'imparteixla llengua francesa nivell 1 que corresponen al nivell A1. PREU: 200 euros/curs*

*Les persones que estiguin en situació d’atur i siguin usuàries del servei local d’Ocupació o

els que disposin d’informe adient dels serveis socials municipals estaran exempts d’aquest preu

públic.