ÀREA IDIOMES

 

Més informació sobre horaris, preus i formulari d'incripció click aquí


Castellà 1 (A1)

Castellà 2 (A2)


Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua castellana i s'imparteixen en tres nivells: llengua castellana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Més informació 

Anglès 1 (A1)

Anglès 2 (A2.1)

Anglès 3 (A2.2)

Anglès perfeccionament (No oficial)

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua anglesa i s'imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Més informacióInciciació a la llengua francesa. Curs introductori al la llengua francesa.