INFORMÀTICA


Més informació sobre horaris, preus i formulari d'incripció click aquí


Curs adreçat a persones que ja coneixen les funcions bàsiques de l’ús de l’ordinador personal, i que volen ampliar el seus coneixements per a una millor gestió dels arxius, processament de text i estratègies per navegar per la xarxa. El curs proporciona també informació pràctica sobre com escollir el nostre ordinador, navegació segura (antivirus), resolent els dubtes i qüestions diverses que els usuaris ens plantegin. El seu caràcter aplicat el fa especialment adient per trencar la bretxa digital i tenir un millor criteri en front les noves tecnologies.
 
El seu contingut inclou també temes de cultura general i específica, per tal de mantenir un nivell adient de coneixements que ens permeti una millor comprensió del món actual i les eines bàsiques per seguir adquirint habilitats instrumentals i formació permanent. Dins la programació es realitzen sortides comarcals per a visitar i estudiar llocs significatius del nostre territori. 
 
 Aquest curs té una durada trimestral