ACCÉS CFGS / PAU>25


Curs de preparació per a la prova d'accés a CFGS i accés a LA UNIVERSITAT majors de 25 i 45 anys

Més informació sobre horaris, preus i formulari d'incripció click aquí

LA PROVA És una prova de caràcter general que permet als aspirants que la superen matricular-se en un  cicle formatiu quan no es té la titulació exigida. Cal tenir en compte que:


· La superació de la prova no equival a cap titulació acadèmica, tan sols faculta a qui no té la titulació exigida poder-se matricular a un cicle formatiu de grau mitjà. No garanteix plaça escolar. Les proves superades tenen validesa permanent. 

· Per inscriure's a la prova cal tenir 19 anys d'edat o bé complir-los durant l'any natural em que es realitza la prova o bé 18, i tenir el títol de tècnic de grau mitjà d’acord amb la relació d’afinitats establertes pel Departament d’Educació. 


CONTINGUT

Consta de dues parts:

Part comuna: llengua catalana, llengua castellana, idioma estranger (anglès) i matemàtiques.
Part específica: dues matèries, que varien segons el cicle formatiu al qual es vulgui accedir. 

N’ estan exemptes les persones que ja tinguin el títol de grau mitjà  i vulguin accedir a un grau superior afí. Així mateix, també es pot demanar l’ exempció per experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat relacionades amb el cicle formatiu. EL CURS DE PREPARACIÓ


Té una durada de 300 hores per preparar la part comuna. Les assignatures específiques que no s'oferten al centre es poden cursar  a distància a través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya). 
La superació d'aquest curs dóna dret a un certificat.


* Més informació sobre els cicles formatius i les proves d’accés al web del Departament d' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


PREU: 75 euros/curs*

*Les persones que estiguin en situació d’atur i siguin usuàries del servei local d’Ocupació o

els que disposin d’informe adient dels serveis socials municipals estaran exempts d’aquest preu

públic.ACCÉS A LA UNIVERSITAT: Majors de 25 anys, Majors de 45 anys :